Tim hieu dao phat

Trang chủ Tu học Thiền Tứ Phật Xứ

Căng thẳng hay thư giãn

Căng thẳng hay thư giãn Thiền sinh: Con thấy mình đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng con vẫn còn phải chiến đấu nữa vì mỗi khi thư giãn thoải mái thì con lại bắt đầu cảm thấy lười biếng, và những lúc như thế con lại có cảm giác tộ ...
 

Niệm và niệm nữa

Niệm và niệm nữa Khi ngồi thiền, cơn đau đến, thiền sinh ghi nhận. Quán thọ trong thọ, thiền sinh niệm cảm giác và chỉ ghi nhận cảm giác đau, tê, nhức v.v... không suy nghĩ đây là da đau, thịt tê hay xương nhức. ...
 

Ăn trong khóa thiền

Ăn trong khóa thiền Tham, sân, si tùy điều kiện nhân duyên mà sanh khởi, lúc có, lúc không. Trong khi đó, nếu cố gắng huân tập, chánh niệm sẽ có mặt đều đều trong mọi hoạt động hàng ngày. Ở mỗi giờ ăn trong kh& ...
 

Cảm giác bế tắc trong pháp hành

Cảm giác bế tắc trong pháp hành Thiền sinh: Bạch thầy, có lúc con cảm thấy thiền tập của mình bế tắc và không biết phải làm thế nào nữa. Sau đó con kiểm tra lại thái độ hành thiền, nhưng có lúc cũng không thấy được nó ra sao nữa. ...
 

Những ước nguyện của Đức Phật ( Phần 1)

Những ước nguyện của Đức Phật ( Phần 1) Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài (Bài giảng nhân ngày lễ Vesākha)  Đức Phật Từ Bỏ Thọ Hành    (Thọ hành (āusankhārā) ...
 

Những ước nguyện của Đức Phật ( Phần 2)

Những ước nguyện của Đức Phật ( Phần 2) Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài (tiếp theo) (Bài giảng nhân ngày lễ Vesākha)     Thiền Chỉ Và Thiền Quán   ...
 

Khổ cần phải được thấy

Khổ cần phải được thấy Tại sao ta đi tìm an vui bằng hành thiền mà cứ giáp mặt hoài với sự đau, sự khổ ? Đó là vì xưa nay ta đã lầm lạc chấp thân này là tôi, là ta nên chăm chút nuông chiều nó, luôn sợ đau đớn, sợ thay đổi, ...
 

Căng thẳng hay thư giãn

Căng thẳng hay thư giãn Thiền sinh: Con thấy mình đã bớt căng thẳng hơn. Nhưng con vẫn còn phải chiến đấu nữa vì mỗi khi thư giãn thoải mái thì con lại bắt đầu cảm thấy lười biếng, và những lúc như thế con lại có cảm giác tộ ...
 

Niệm và niệm nữa

Niệm và niệm nữa Khi ngồi thiền, cơn đau đến, thiền sinh ghi nhận. Quán thọ trong thọ, thiền sinh niệm cảm giác và chỉ ghi nhận cảm giác đau, tê, nhức v.v... không suy nghĩ đây là da đau, thịt tê hay xương nhức. ...
 

Ăn trong khóa thiền

Ăn trong khóa thiền Tham, sân, si tùy điều kiện nhân duyên mà sanh khởi, lúc có, lúc không. Trong khi đó, nếu cố gắng huân tập, chánh niệm sẽ có mặt đều đều trong mọi hoạt động hàng ngày. Ở mỗi giờ ăn trong kh& ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 87 khách Trực tuyến