Tim hieu dao phat

Trang chủ Tu học Lời phật dạy

Quan điểm của Đức Phật về "Sân khấu" kích thích tham sân si

Bài kinh thể hiện quan điểm của Đức Phật về “sân khấu” và “kịch trường” dưới đây là Kinh Puta, chương tám, Tương ưng thôn trưởng, Kinh Tương ưng bộ tập II (số thứ tự 15) bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 (trang 481). “II. Puta (S.iv,306) ...
 

Diệu dụng của tàm quý

Diệu dụng của tàm quý Tàm là một thiện tâm sở, chính là tâm xấu hổ, hổ thẹn với chính mình khi tạo tác ba nghiệp về thân, miệng, ý xấu ác. Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Thắng Lâm, vườn ô ...
 

Kinh Bốn pháp an lạc (*)

Kinh Bốn pháp an lạc (*) Nhìn thẳng cuộc sống hôm nay, hầu như mọi mặt đều tăng tốc, sự phát triển từ hình thức vật chất đến tâm lý tinh thần của con người. Thế nhưng, sự hiển lộ bên ngoài lẫn với bao d&a ...
 

Có nguyện và không cầu xin

Có nguyện và không cầu xin Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anà-thapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ, Thế Tôn nói với gia chủ Anàtha-pindika đang ng ...
 

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng Mang danh đệ tử Phật, người cư sĩ có trách nhiệm hộ pháp và hoằng pháp trong điều kiện có thể của mình. Trong bảy pháp thăng tiến của người cư sĩ được Phật dạy trong kinh Tăng chi chuyên chở cả hai nội ...
 

Tâm điều, an lạc đến

Tâm điều, an lạc đến Kinh Pháp Cú có câu nói phản ánh sự chứng nghiệm rốt ráo của Đức Phật về tâm – sự diễn biến phức tạp của tâm trước lúc giác ngộ và sự an tịnh tuyệt đối của tâm thức sau khi Ngài ngộ đạo – nhờ quá trì ...
 

Xây dựng niềm tin

Xây dựng niềm tin Trong bất kỳ sự nỗ lực nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò quan trọng. Có niềm tin thì mới có quyết tâm theo đuổi mục tiêu này hay mục ti&ec ...
 

Đọc kinh Bổn Sanh: Chuyện điềm lành lớn

Đọc kinh Bổn Sanh: Chuyện điềm lành lớn Trong đời sống hàng ngày, nhiều người thường hay chú ý đến những điềm “hên, xui”. Khách hàng sáng sớm tới hỏi mà không mua thì “xui”. Mở hàng gặp người “nặng vía” thì xui. Ngược lại, chị X. mu ...
 

Thánh cầu

Thánh cầu Vì sao người ta chọn nếp sống xuất gia và xuất gia như vậy là để tìm cầu điều gì Thỉnh thoảng, Đức Phật cũng nêu câu hỏi tương tự cho các đệ tử mình nhằm nhắc nhở c&aa ...
 

Lời Phật dạy: Chư Tăng và hành động ứng xử với hàng cư sĩ tại gia

Có thể nói Tam quy và Ngũ giới là nền tảng của người Phật tử. Tuy vậy, ngoài Tam quy và Ngũ giới, hàng cư sĩ cần nỗ lực phát triển thêm các hạnh lành, đặc biệt là niềm tịnh tín Tam bảo. Thâm tín Tam bả ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 73 khách Trực tuyến