Tim hieu dao phat

Trang chủ Tu học Bước đầu học Phật

Quan niệm về Niết Bàn

Quan niệm về Niết Bàn Mặc dù vẫn biết không dễ dàng tiếp cận cánh cửa Niết-bàn, nhưng chúng ta tạm lấy một cọng tóc chẻ ra làm bảy, rồi lấy 1/7 này chẻ ra làm 7, chẻ đi chẻ lại 7 lần thì xem ra vẫn còn lớn hơn cánh cổng này ...
 

Tôn kính Phật

Tôn kính Phật Phàm là sa-môn, cư sĩ,... khi thấy được Phật tượng, không luận là tượng đúc hoặc tượng tranh đều nên chỉnh đốn y phục lễ bái, tối thiểu cũng phải cúi đầu hoặc chắp tay. Còn như ở trong Chánh-điện thấy ...
 

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Tư Vesakha

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Tư Vesakha Theo Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Nam truyền Theravāda, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ tát Đản sanh, Bồ tát Thành đạo và đức Phật viên tịch Níp bàn. ...
 

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Tư Vesakha

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Tư Vesakha Theo Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Nam truyền Theravāda, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ tát Đản sanh, Bồ tát Thành đạo và đức Phật viên tịch Níp bàn. ...
 

Cái gì là lõi cây

Cái gì là lõi cây Nhân sự kiện Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) chạy theo danh lợi lôi kéo 500 Tỷ-kheo trẻ ra đi thành lập hội chúng riêng, Đức Phật triệu tập chúng Tăng và thuyết bài kinh Đại kinh Thí dụ lõi cây (Mahàràropamas ...
 

Tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của Đức Phật

Tinh thần thiết thực hiện tại trong lời dạy của Đức Phật Nếu không biết chấp nhận hiện tại như nó đang là, để vận dụng hiệu quả khả năng và trí tuệ của mình đi đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát, thì, như Thế Tôn đã dạy, dung sắc cuả mình sẽ khô héo nhanh c ...
 

“Nói dối” cũng là một hành động... ăn cướp

“Nói dối” cũng là một hành động... ăn cướp (Ảnh minh họa) Vọng ngữ là lời nói dối trá, thiếu thành thật. Hiện nay, việc vọng ngữ diễn ra ở khắp nơi trong mọi hoàn cảnh và đã gây ra nhiều hậu quả khó lường. Vọng ngữ tồn tại ở khắp nơi v&a ...
 

Vượt thoát sợ hãi

Vượt thoát sợ hãi Ở đây, chúng ta thấy được rằng, có bốn sự sợ hãi mà chúng ta phải luôn đối diện trong đời sống này. Để hiểu rỏ hơn từng chi phần trên, chúng ta cùng nhau bàn luận nội dung của kinh văn. C&oac ...
 

Ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy

Ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy Về ý nghĩa Đại lễ Dâng y Kathina của Phật giáo Nguyên thủy, tác giả Phúc Nguyên đã có bài viết như sau : Một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phá ...
 

Thừa tự pháp

Thừa tự pháp Thế nào là thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật? Thế nào là thừa tự tài vật, không thừa tự Pháp? Phật kể câu chuyện để minh họa: Có hai Tỷ-kheo từ xa đến thăm Phật sau khi Phật vừa dùng bữa xong. ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 80 khách Trực tuyến