Tim hieu dao phat

Trang chủ Thời đại Giáo dục Phật giáo

Tính nhân bản qua câu kinh: ''Tự mình thắp đuốc lên mà đi''

Tính nhân bản qua câu kinh: ''Tự mình thắp đuốc lên mà đi'' Thật vậy, Đức Phật chỉ là vị Đạo sư – Vị Đạo sư khả kính, khả ái của chúng ta – Ngài rất yêu quý chúng ta và mong muốn tất cả chúng ta chứng ngộ như Ngài, nên Ngài không ngần ngại nói lên sự thật: “Ta ...
 

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam Giáo dục Phật học tương quan cụ thể đến đường hướng giáo dục của một dân tộc. Trước tiên, cần phải nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Việt Nam thông qua các vị danh tăng, danh nhân văn hoá lịch sử, các thư ...
 

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam Giáo dục Phật học tương quan cụ thể đến đường hướng giáo dục của một dân tộc. Trước tiên, cần phải nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Việt Nam thông qua các vị danh tăng, danh nhân văn hoá lịch sử, các thư ...
 

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam

Tham luận về một mô hình HV Phật học tại Việt Nam Giáo dục Phật học tương quan cụ thể đến đường hướng giáo dục của một dân tộc. Trước tiên, cần phải nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Việt Nam thông qua các vị danh tăng, danh nhân văn hoá lịch sử, các thư ...
 

Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học

Theo chủ quan của cá nhân, đây là môn học vừa mang tính cơ sở lại vừa mang tính chuyên ngành, mà trong chương trình đào tạo của các Khoa như Khoa Hoằng pháp, Khoa Phật giáo Việt Nam, Khoa Phật giáo thế giới thuộc các Học viện nên đưa vào. Nói cách khác ...
 

TT. Minh Thiện: Phật giáo có thể lập trường theo mô hình tư thục

TT. Minh Thiện: Phật giáo có thể lập trường theo mô hình tư thục Việc Phật giáo Long An xúc tiến xây dựng trường Bồ Đề, bên cạnh yếu tố được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể trong tỉnh, thì việc xin phép thành lập nhà trường đều tuân th ...
 

Kinh phân biệt bố thí

Như thật tôi nghe một thuở nọ, Phật cùng các vị Ðại Tỳ kheo vân tập tại vườn Ni-Câu-Ðà thành Ca-Tỳ-La-Vệ, là quê hương dòng họ Thích. Bấy giờ có một Tỳ-kheo-ni tên là Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Ðề (1) đem một cái y nĩ (2) đến chỗ Phật, đến nơi đảnh lễ dưới chân N ...
 

Tham luận: Giáo dục Thanh thiếu nhi Phật tử

Tham luận: Giáo dục Thanh thiếu nhi Phật tử Các tự viện cần nên tổ chức khóa lễ tụng kinh Phước đức dành cho thanh thiếu nhi Phật tử, đây là một hoạt động tối thiểu dành cho giới trẻ, để giới trẻ có thể lãnh hội những lời dạy quý báu thiết thực ...
 

Sự phục vụ của Đức Phật cho thế gian này

Sự phục vụ của Đức Phật cho thế gian này Đức Phật là sự hiện thân của tất cả những phẩm hạnh do Ngài thuyết giảng. Trong suốt 45 năm thực hiện thành công sứ mệnh và để lại những sự kiện quan trọng của Ngài, Ngài đã chuyển dịch tất cả những ng ...
 

Giáo dục xã hội Phật giáo: cốt lõi của vấn đề là nhận thức

Giáo dục xã hội Phật giáo: cốt lõi của vấn đề là nhận thức Thành quả xây dựng và đưa vào hoạt động trường phổ thông tư thục trung tiểu học Bồ Đề của Phật giáo Long An cho thấy hiện nay vấn đề của sự phát triển giáo dục xã hội Phật giáo không nằm ở chỗ thủ tục, ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 65 khách Trực tuyến