Tim hieu dao phat

Trang chủ Nghiên cứu Triết học

Chúng ta đã vay từ tương lai của mình như thế nào?

Điều đáng nói là có nhiêù nguyên nhân bị che khuất hoặc ta không thể nhận biết theo cách quan sát thông thường bởi liên quan đến một quan điểm phổ biến và chủ yếu của đạo Phật đó là: Nhân quả - Tái sinh – Luân hồi. Có một bài ...
 

Nhất Phật nhất thần tiên

Nhất Phật nhất thần tiên Mục đích của Đức Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh. Nói một cách khác, Đức Phật thị hiện thuyết pháp độ sinh với một hoài bão duy nhất là mong muốn mọi chúng sinh được chuy ...
 

Tản mạn về tâm và vật từ phần mềm excel

Tản mạn về tâm và vật từ phần mềm excel Mối quan hệ giữa Tâm và Vật là chủ đề quá lớn, không phải là nội dung của bài này. Người viết chỉ muốn ghi lại một cảm nhận nhỏ trong những lần thao tác trên máy tính, cụ thể là với phần mềm Excel, và ...
 

Ý thức là gì (1)

Người ta cứ nghĩ rằng, với sự phát triển của khoa học thì mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới này đều được giải thích một cách thỏa đáng. Nhưng thực tế, khoa học càng phát triển thì càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề chưa giải thích được, thách thức trí ...
 

Tự thân & tha nhân

Tự thân & tha nhân Sự thể hiện đích thực về đời sống của người Phật tử không phải là ngôn ngữ, kiến thức mà là hành động. Tọa thiền là quan trọng; giữ tâm điềm tĩnh, lắng dịu và nghiêm túc trong quá trình hành thiền là c ...
 

Thiền và hậu hiện đại

1. Khái niệm Hậu hiện đại đã trở nên quen thuộc trong tư tưởng hiện nay trên thế giới. Nó chỉ một trào lưu lan rộng trong nghệ thuật và văn chương: Chủ nghĩa Hậu hiện đại (Postmodernism). Nó xuất hiện từ bao giờ ? Tuy có nhiều ...
 

Vẻ đẹp trong khoa học và trong Phật giáo

Vẻ đẹp trong khoa học và trong Phật giáo Có chăng một quan niệm về cái đẹp trong việc khám phá khoa học và trong những lý thuyết hướng dẫn việc khám phá đó. Phật giáo quan niệm về vẻ đẹp như thế nào?   Thuận: Thường thường th&ig ...
 

Chúng ta đã vay từ tương lai của mình như thế nào?

Điều đáng nói là có nhiêù nguyên nhân bị che khuất hoặc ta không thể nhận biết theo cách quan sát thông thường bởi liên quan đến một quan điểm phổ biến và chủ yếu của đạo Phật đó là: Nhân quả - Tái sinh – Luân hồi. Có một bài ...
 

Nhất Phật nhất thần tiên

Nhất Phật nhất thần tiên Mục đích của Đức Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh. Nói một cách khác, Đức Phật thị hiện thuyết pháp độ sinh với một hoài bão duy nhất là mong muốn mọi chúng sinh được chuy ...
 

Tản mạn về tâm và vật từ phần mềm excel

Tản mạn về tâm và vật từ phần mềm excel Mối quan hệ giữa Tâm và Vật là chủ đề quá lớn, không phải là nội dung của bài này. Người viết chỉ muốn ghi lại một cảm nhận nhỏ trong những lần thao tác trên máy tính, cụ thể là với phần mềm Excel, và ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 78 khách Trực tuyến