Tim hieu dao phat

Trang chủ Nghiên cứu Thiền học

Cuộc cách mạng Thiền chính niệm

Cuộc cách mạng Thiền chính niệm Thay vì khuyến khích phật tử duy trì những hủ tục mê tín bá láp ‘như đốt vàng mã để được an tâm’ của một vị lãnh đạo GHPGVN cao cấp vừa phát biểu gần đây, Ban Hoằng Pháp Trung ương của Giáo hội PGVN nê ...
 

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người cảm thấy thích thú đ ...
 

Thiền học vấn đáp

Thiền học vấn đáp Vì hiểu lầm “định năng sinh tuệ” là phải có định trước mới có tuệ sau, nên một vài phái thiền mới chủ trương phải hành thiền định trước rồi sau đó mới chuyển qua thiền tuệ. Thực ra, định luôn kết hợp v ...
 

Chánh niệm:Thiền tập dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo

Chánh niệm:Thiền tập dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo Jon Kabat –Zinn, chuyên gia xây dựng hệ thống giảm stress nói, “ Chánh niệm, trái tim thiền tập Phật giáo, cốt lõi của nó là sống một cuộc sống như nó thực là. Chánh niệm chẳng phải của Phật giáo. Nó đ ...
 

Cư dân Chicago hành thiền để chống stress

Cư dân Chicago hành thiền để chống stress Ajana Boone hành thiền tại nhà của mình ở mạn nam Chicago vào ngày thứ tư hàng tuần. Boone là một cố vấn truyền thông hành nghề tự do, sử dụng thiền để đối phó với stress trong cuộc sống. Điều gì nảy si ...
 

Cuộc cách mạng Thiền chính niệm

Cuộc cách mạng Thiền chính niệm Thay vì khuyến khích phật tử duy trì những hủ tục mê tín bá láp ‘như đốt vàng mã để được an tâm’ của một vị lãnh đạo GHPGVN cao cấp vừa phát biểu gần đây, Ban Hoằng Pháp Trung ương của Giáo hội PGVN nê ...
 

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập

Ba yếu tố cốt lõi của thiền tập Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người cảm thấy thích thú đ ...
 

Thiền học vấn đáp

Thiền học vấn đáp Vì hiểu lầm “định năng sinh tuệ” là phải có định trước mới có tuệ sau, nên một vài phái thiền mới chủ trương phải hành thiền định trước rồi sau đó mới chuyển qua thiền tuệ. Thực ra, định luôn kết hợp v ...
 

Chánh niệm:Thiền tập dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo

Chánh niệm:Thiền tập dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo Jon Kabat –Zinn, chuyên gia xây dựng hệ thống giảm stress nói, “ Chánh niệm, trái tim thiền tập Phật giáo, cốt lõi của nó là sống một cuộc sống như nó thực là. Chánh niệm chẳng phải của Phật giáo. Nó đ ...
 

Cư dân Chicago hành thiền để chống stress

Cư dân Chicago hành thiền để chống stress Ajana Boone hành thiền tại nhà của mình ở mạn nam Chicago vào ngày thứ tư hàng tuần. Boone là một cố vấn truyền thông hành nghề tự do, sử dụng thiền để đối phó với stress trong cuộc sống. Điều gì nảy si ...
 

Quảng cáo

Trực tuyến

Hiện có 51 khách Trực tuyến