Hiếu thảo


Trong TĂNG CHI BỘ KINH, Đức Phật có dạy như sau: “Người nào biết kính thờ cha mẹ như kính thờ Phạm Thiên và như kính thờ bậc Đạo Sư, người ấy hiện đời có Phước lớn, sau khi chết sanh về cõi Trời.”

Đức Phật nói kệ :

Cha mẹ gọi Phạm Thiên
Bậc Đạo Sư hiện đời
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến con cháu
Do vậy bậc hiền triết
Kính lễ và tôn trọng
Dâng đồ ăn đồ uống
Vải mặc và giường nằm
Xoa bóp khắp thân thể
Tắm rửa cả chân tay
Do sở hành như vậy
Đối với cha và mẹ
Đời nầy người hiền khen
Đời sau hưởng Thiên lạc.

LỜI BÌNH:

Đức Phật cũng có dạy rằng : Ở trên thế gian nầy có hai hạng người đáng tôn quý :

1. Hạng người biết ơn.
2. Hạng người đền ơn.

Biết ơn là biết xét nét công lao khó nhọc của người ban ơn cho mình, dù là một việc rất nhỏ. Đền ơn là bù lại công lao trên cho cân xứng mặc dù người ban ơn không đòi mình đền trả, người như thế là người đáng tôn quý.

Trong tất cả công ơn, ơn cha mẹ là rất lớn, vì cha mẹ là người đã tạo thân ta và bảo dưỡng cho vuông tròn. Dù chúng ta lấy biển cả ra so sánh cũng không thể tả hết ơn ấy. Thế nên, Đức Phật nói: “Cúng dường cha mẹ là đã cúng dường Phạm Thiên, cúng dường Bậc Đạo Sư hiện đời”.

Vậy, người nào đối với bậc sinh thành ra mình mà không tôn kính và chẳng ngó ngàng gì tới, thử hỏi trong xã hội có đáng quý hay không ?

Do đó, Đức Phật nói chỉ có bậc hiền triết mới có thể làm được các việc hiếu thuận. Nghĩa là người biết phụng dưởng cha mẹ, thờ kính song thân phải là người có Hiếu mới làm được.

Do vậy, người Phật tử tại gia muốn trở thành Phật tử thuần thành và chân chính phải lấy hạnh hiếu thảo làm đầu. Và khi làm xong bổn phận của người con đối với cha mẹ, chừng ấy, chúng ta mới nghĩ đến vấn đề xuất gia tu giải thoát.

Lại nữa, Đức Phật cũng có dạy rằng: “Một người con mà bất hiếu với cha mẹ, dù đứng kế bên Ta, Ta thấy người nầy cách xa Ta vạn dặm. Còn người nào có hiếu với cha mẹ dù đứng cách xa Ta vạn dặm, Ta thấy người nầy đứng kế bên Ta”.

TimHieuDaoPhat.Com – Sống đời thanh thản theo PTVN 

Cảm xúc của bạn?

Nộ Nộ
0
Nộ
Ố
0
Hỉ Hỉ
0
Hỉ
Ái Ái
0
Ái

Ý kiến 0

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hiếu thảo

log in

Captcha!
Bạn chưa có tài khoản?
sign up

reset password

Quay lại
log in

sign up

Captcha!
Quay lại
log in
Chọn định dạng
Câu đố tính cách
Các câu hỏi tiết lộ về tính cách
Câu đố Logic
Các câu hỏi lựa chọn đúng, sai để kiểm tra kiến thức
Thăm dò
Bỏ phiếu để quyết định hoặc xác định lựa chọn
Câu chuyện
Định dạng nhật ký văn bản
Danh sách
Danh sách dạng cổ điển
Danh sách mở
Danh sách mở
Danh sách xếp hạng
Danh sách xếp hạng
Meme
Tải ảnh của bạn và tạo các meme tuỳ thích
Video
Chèn video từ Youtube, Vimeo hoặc Vine
Âm thanh
Chèn âm thanh từ Soundcloud hoặc Mixcloud
Hình ảnh
Ảnh hoặc Ảnh động (GIF)
Gif
Định dạng ảnh GIF